Đón tiếp đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo và Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội

Đón tiếp đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo và Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội

Ngày: 20-03-2017 | Xem: 27

Ngày 24/02/2017, trên cương vị mới là Trưởng phòng Hợp tác quốc tế trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo – bà Dương Tinh Vân và ông Hứa Quỳ Oanh – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội đã có buổi thăm và làm việc tại trường Đại học Hải Phòng.

Xem thêm
Đón tiếp đoàn đại biểu trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan

Đón tiếp đoàn đại biểu trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan

Ngày: 20-03-2017 | Xem: 48

Trường Đại học Hải Phòng đã có mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài với nhiều cơ sở giáo dục đại học uy tín của Đài Loan trong các lĩnh vực như trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học.

Xem thêm